Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą

Nuotraukos šaltinis: luxlex.lt

Skaitymo trūkmė: 3 minutės

Sukurta: 2024-01-30

Kategorija: Baudžiamoji teisėStraipsniai

Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą


Nuotraukos šaltinis: luxlex.lt

Skaitymo trūkmė: 3 minutės

Sukurta: 2024-01-30

Kategorija: Baudžiamoji teisėStraipsniai

Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą

Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas įtvirtina galimybę asmenį, padariusį nusikalstamą veiką, atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės. Yra numatyti keli pagrindai, kuriems esant, asmuo gali būti atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės. Vienas iš jų – laidavimas.

Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomyės pagal laidavimą yra įtvirtintas Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 40 straipsnyje. Asmuo, padaręs baudžiamąjį nusižengimą, neatsargų arba nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą, teismo gali būti atleistas pagal laidavimą. Laidavimas gali būti paskirtas su užstatu arba be jo.

Kokiais atvejais asmuo gali būti atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą?
Asmuo gali būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, jeigu jis atitinka visas įstatyme numatytas sąlygas:

* Asmuo pirmą kartą padarė nusikalstamą veiką;
* Asmuo visiškai pripažįsta savo kaltę;
* Gailisi padaręs nusikaltsamą veiką;
* Bent iš dalies atlygino ar pašalino padarytą žalą arba įsipareigojo ją atlyginti (jeigu žala buvo padaryta);
* Yra pagrindo manyti, kad asmuo laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų.

Kas turi mokėti užstatą?
Kai prašote perduoti asmenį pagal laidavimą su užstatu, laiduotojas prisiima įsipareigojimą sumokėti teismo nustatytą užstatą. Teismas, atsižvelgdamas į laiduotojo asmenines savybes ir jo turtinę padėtį, nustato užstato dydį arba sprendžia dėl atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą be užstato.

Užstatas yra grąžinamas pasibaigus laidavimo terminui, jeigu asmuo, už kurį yra laiduojama, per laidavimo laikotarpį nepadaro naujos nusikalstamos veikos. Tai yra, jei asmuo laikosi laidavimo sąlygų ir per laidavimo laikotarpį nepadaro naujų teisės pažeidimų, užstatas bus grąžintas laiduotojui.

Kas gali būti laiduotoju?
Laiduotojais gali būti kalto asmens tėvai, artimieji giminaičiai ar kiti teismo pasitikėjimo verti asmenys. Teismas atsižvelgia į laiduotojo asmenines savybes ar veiklos pobūdį ir galimybę daryti teigiamą įtaiką kaltam asmeniui. Kai teismas sprendžia dėl laidavimo su užstatu ar be jo, jis gali įvertinti laiduotojo ryšius su kaltu asmeniu, jo gebėjimą palaikyti laiduojamąjį ir padėti jam atsitiesti.

Ar laiduotojas gali atsisakyti laidavimo?
Taip, laiduotojas turi teisę atsisakyti laidavimo. Jei laiduotojas nusprendžia atsisakyti laidavimo, teismas, atsižvelgdamas į laidavimo atsisakymo priežastis, gali spręsti dėl užstato grąžinimo – jei laiduotojas atsisako laiduoti ir užstatas jau buvo sumokėtas, teismas gali nuspręsti grąžinti laiduotojui sumokėtą užstatą.

Be to, teismas sprendžia dėl kalto asmens baudžiamosios atsakomybės už padarytą nusikalstamą veiką. Jei laiduotojas atsisako laiduoti, tai gali turėti įtakos kalto asmens bylos eigai. Taip pat, teismas gali spręsti dėl kito laiduotojo paskyrimo arba kalto asmens atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės.

Teisinės pasekmės kai asmuo laidavimo metu padaro naują nusikalstamą veiką
Jeigu asmuo, atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, laidavimo metu padaro naują nusikalstamą veiką, teismas gali panaikinti sprendimą dėl atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą ir spręsti dėl kalto asmens baudžiamosios atsakomybės už visas jo padarytas nusikalstamas veikas.

LAUKIAME JŪSŲ

LAUKIAME JŪSŲ

Luxlex advokatų jungtinė veikla, vadovaujantis partneris Luxlex MB
Įmonės kodas: 305950073
Pvm mokėtojo kodas: LT100015904514
El. paštas: info@luxlex.lt
Adresas: M. K. Čiurlionio g. 82A, Vilnius

Susisiekite

UŽDUOKITE KLAUSIMĄ

Lokacija

Mūsų vieta

Darbo laikas

Mūsų darbo laikas

I-V: nuo 9 val. iki 19 val.
VI: Nedirbame
VII: Nedirbame