Luxlex.lt puslapyje yra naudojami keturi pagrindiniai slapukų tipai

Naršydamas(-a) toliau sutinki su būtinaisiais slapukais. Taip pat gali sutikti ir su kitų slapukų naudojimu. Duomenų valdytojas yra MB „Luxlex“. Perskaityti privatumo politiką galite čia.

Pažymėti visus laukus

Baudžiamoji atsakomybė nepilnamečiams

Nuotraukos šaltinis: pexels.com

Skaitymo trūkmė: 4 minutės

Sukurta: 2024-03-04

Kategorija: Baudžiamoji teisė

Baudžiamoji atsakomybė nepilnamečiams


Nuotraukos šaltinis: pexels.com

Skaitymo trūkmė: 4 minutės

Sukurta: 2024-03-04

Kategorija: Baudžiamoji teisė

Baudžiamoji atsakomybė nepilnamečiams

Baudžiamoji atsakomybė nepilnamečiams Lietuvoje nėra skirta vien tam, kad juos nubausti – ja siekiama nepilnamečius asmenis auklėti, skatinti keisti gyvenimo būdą ir reintegruotis visuomenėje. Nepilnamečiams taikoma baudžiamoji atsakomybė yra skiriama atitinkamai pagal jų socialinę brandą, reakciją į išorinius veiksmus bei kitus svarbius aspektus.

Nagrinėjant nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės nuostatas, svarbu atkreipti dėmesį, kad teismas kiekvienu konkretaus atvejo kontekstu vertina įvairias reikšmingas aplinkybes. Įvertinami ne tik nepilnamečio branda, amžius ir elgesys, bet ir nusikaltimo pobūdis, padarymo aplinkybės, aplinkybės, kurios gali lengvinti arba sunkinti atsakomybę, ir t. t.

Amžius, nuo kurio asmuo atsako pagal baudžiamąjį kodeksą
Pagal baudžiamąjį kodeksą atsako asmuo, kuriam iki nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo padarymo buvo suėję šešiolika metų.

Asmuo, kuriam iki nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo padarymo buvo suėję keturiolika metų, atsako už nužudymą, sunkų sveikatos sutrikdymą, išžaginimą, seksualinį prievartavimą, vagystę, plėšimą, turto prievartavimą, turto sunaikinimą ar sugadinimą, šaunamojo ginklo, šaudmenų, sprogmenų ar sprogstamųjų medžiagų pagrobimą, narkotinių ar psichotropinių medžiagų vagystę, prievartavimą arba kitokį neteisėtą užvaldymą, transporto priemonių ar kelių, juose esančių įrenginių sugadinimą.

Asmeniui, kuriam iki šiame kodekse numatytos pavojingos veikos padarymo nebuvo suėję keturiolika metų, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka gali būti taikomos auklėjamojo poveikio ar kitos priemonės.

Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumų paskirtis
* Užtikrinti, kad atsakomybė atitiktų šių asmenų amžių ir socialinę brandą;

* Riboti laisvės atėmimo bausmės ir didinti auklėjamojo poveikio priemonių taikymo šiems asmenims galimybes;

* Padėti nepilnamečiui pakeisti gyvenimo būdą ir elgesį derinant baudimą už padarytą nusikalstamą veiką su jo asmenybės ugdymu, auklėjimu, neteisėto elgesio priežasčių šalinimu;

* Sulaikyti nepilnametį nuo naujų nusikalstamų veikų padarymo.

Neteisėto elgesio priežasčių mažinimas
Baudžiamoji atsakomybė nepilnamečiams Lietuvoje nėra skirta vien nubausti už padarytus nusižengimus, bet taip pat siekiama suprasti ir šalinti neteisėto elgesio priežastis bei ugdyti asmenybę. Todėl yra svarbu, kad teismo sprendimai ir baudžiamųjų įstatymų nuostatos būtų nukreipti ne tik į nusikaltėlio nubaudimą, bet ir į jo individualų asmenybės pataisymą ir socialinį reintegravimą.

Auklėjamojo poveikio priemonės
Norint pasiekti aukščiau paminėtus tikslus, įstatymų leidėjas numato galimybę taikyti alternatyvias priemones – auklėjamojo poveikio priemones. Teismas nepilnamečiui gali paskirti ne daugiau kaip tris tarpusavyje suderintas auklėjamojo poveikio priemones. Nepilnamečiui, padariusiam baudžiamąjį nusižengimą ar nusikaltimą ir atleistam nuo baudžiamosios atsakomybės ar bausmės, taip pat nepilnamečiui, kuriam atidėtas bausmės vykdymas arba kuris lygtinai paleistas iš laisvės atėmimo vietų įstaigos, gali būti skiriamos šios auklėjamojo poveikio priemonės:

* Įspėjimas;

* Turtinės žalos atlyginimas arba jos pašalinimas;

* Nemokami auklėjamojo pobūdžio darbai;

* Atidavimas tėvams ar kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, kurie rūpinasi vaikais, ugdyti ir prižiūrėti;

* Elgesio apribojimas;

* Atidavimas į specialią auklėjimo įstaigą.

Bausmės, taikomos nepilnamečiams

Nepilnamečiui gali būti skiriamos tik šios bausmės:

* Viešieji darbai (negalima paskirti daugiau nei 240 valandų viešųjų darbų);

* Bauda (ji gali būti skiriama tik dirbančiam ar savo turto turinčiam nepilnamečiui, o skiriamos baudos dydis gali būti nuo 5 iki 50 MGL);

* Laisvės apribojimas;

* Areštas (gali būti skiriama nuo penkių iki keturiasdešimt penkių parų arešto);

* Terminuotas laisvės atėmimas (laisvės atėmimo bausmė negali viršyti dešimties metų).

Terminuotas laisvės atėmimas
Terminuotą laisvės atėmimą nepilnamečiui teismas gali skirti, jeigu yra pagrindų manyti, kad kitos bausmės nepakankamai veiksmingos jo nusikalstamiems polinkiams pakeisti, arba jeigu nepilnametis įvykdė sunkų ar labai sunkų nusikaltimą.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pabrėžė, kad nustatant terminuoto laisvės atėmimo bausmės dydį nepilnamečiui, reikia vadovautis ne tik nusikaltimo straipsnio numatytomis ribomis, bet ir BK 91 straipsnio 3 dalyje nurodytomis nuostatomis. Šio straipsnio teiginiai numato, kad kai skiriama terminuoto laisvės atėmimo bausmė nepilnamečiui, jos minimalus terminas sudaro pusę minimalios bausmės, nustatytos to nusikaltimo straipsnio sankcijoje, ir taip pat nustato, kad terminuoto laisvės atėmimo bausmė nepilnamečiui negali viršyti dešimties metų.

Neterminuotas laisvės atėmimas
Neterminuota laisvės atėmimo bausmė nepilnamečiui negali būti skirta. Dešimties metų bausmės riba taikoma labai retais atvejais, kai nustatoma, kad skirta lengvesnė bausmė arba trumpesnis laisvės atėmimo terminas neįvykdys bausmės tikslų. Pavyzdžiui, jei nepilnametis asmuo, veikdamas grupėje iš chuliganiškų paskatų, nužudė kitą asmenį.

Išvados ir pasiūlymai
Būtina atsižvelgti į nepilnamečių asmenų auklėjimą ir tokį bausmės paskyrimą, kad nepilnamečio asmenybė ar vystymasis būtų kuo mažiau neigiamai paveikti. Visgi, kartais neišvengiamai gali būti skirta griežtesnė bausmė. Svarbu nepamišti, kad jauno žmogaus nuteisimas laisvės atėmimo bausme gali skatinti recidyvą, o ne asmens auklėjimą.

LAUKIAME JŪSŲ

LAUKIAME JŪSŲ

Luxlex advokatų jungtinė veikla, vadovaujantis partneris Luxlex MB
Įmonės kodas: 305950073
Pvm mokėtojo kodas: LT100015904514
El. paštas: info@luxlex.lt
Telefono numeris: +370 690 64 533
Adresas: M. K. Čiurlionio g. 82A, Vilnius

Susisiekite

UŽDUOKITE KLAUSIMĄ

Lokacija

Mūsų vieta

Darbo laikas

Mūsų darbo laikas

I-V: nuo 9 val. iki 19 val.
VI: Nedirbame
VII: Nedirbame