Internetinės patyčios: teisinės pasekmės ir asmens teisių gynimo gairės

Nuotraukos šaltinis: luxlex.lt

Skaitymo trūkmė: 2 minutės

Sukurta: 2024-01-23

Kategorija: Baudžiamoji teisėCivilinė teisė

Internetinės patyčios: teisinės pasekmės ir asmens teisių gynimo gairės


Nuotraukos šaltinis: luxlex.lt

Skaitymo trūkmė: 2 minutės

Sukurta: 2024-01-23

Kategorija: Baudžiamoji teisėCivilinė teisė

Internetinės patyčios: teisinės pasekmės ir asmens teisių gynimo gairės

Internetinės patyčios – tai tokios patyčios, kurios vyksta internete ar kitokioje virtualioje erdvėje, kuomet iš asmens yra tyčiojamasi žinutėmis ar komentarais socialiniuose tinkluose. Internetinės patyčios neretai yra skaudesnės negu tos, kurios vyksta realiame gyvenime. Internetinėmis patyčiomis asmenys yra žalojami psichologiškai, o ir sustabdyti internetines patyčias gali būti sunkiau.

Internetinės patyčios pažeidžia teisines nuostatas
Internetinės patyčios pažeidžia įvairias teisines nuostatas. Lietuvoje, kaip ir daugelyje kitų šalių, internetinės patyčios gali turėti teisines pasekmes, ypač jei jos pažeidžia asmenų teises arba yra laikomos nusikalstamu elgesiu. Jeigu internetinės patyčios yra susijusios su asmeninės informacijos viešinimu arba jos neleistinu naudojimu, tai gali būti laikoma privatumo pažeidimu. Konstitucijoje yra įtvirtinta asmens teisė į garbę ir orumą. Lietuvos Respublikos Konstitucija bei Civilinis kodeksas užtikrina kiekvieno asmens garbės, orumo ir privatumo apsaugą. Jei internetinės patyčios pažeidžia šias vertybes, gali būti imtasi teisinių veiksmų.

Kaip elgtis, patiriant patyčias internete?
Internetinės platformos turi taisykles, skirtas kovoti su patyčiomis ir nelegaliu turiniu. Jos gali blokuoti arba trinti turinį, kuris pažeidžia jų taisykles, ir imtis kitų veiksmų prieš vartotojus, kurių elgesys laikomas netinkamu.

Internetinės patyčios gali būti įžeidžiančios arba sudirginančios ir asmuo, kuris yra patyčių objektas, gali kreiptis į teismą. Asmuo, patyręs nuostolius dėl internetinių patyčių, gali ieškoti atlygio iš to, kuris kaltas, dėl žalos atlyginimo. Tai gali apimti ne tik turtinę žalą, bet ir neturtinę (dėl garbės ar orumo pažeidimo ar emocinių kančių).

Gali grėsti netgi baudžiamoji atsakomybė
Pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 169 straipsnį, “Tas, kas atliko veiksmus, kuriais siekta žmonių grupei ar jai priklausančiam asmeniui dėl amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, neįgalumo, rasės, odos spalvos, tautybės, kalbos, kilmės, etninės kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų sutrukdyti lygiomis teisėmis su kitais dalyvauti politinėje, ekonominėje, socialinėje, kultūrinėje, darbo ar kitoje veikloje arba suvaržyti tokios žmonių grupės ar jai priklausančio asmens teises ir laisves, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų”. Jei internetinės patyčios yra laikomos nusikalstamu elgesiu, asmuo gali kreiptis į policiją ir pranešti apie įvykį.

Išvados ir pasiūlymai
Svarbu atkreipti dėmesį, kad teisinės pasekmės gali priklausyti nuo konkrečių aplinkybių, pateikiamų įrodymų ir taikomų teisės aktų. Todėl, jei asmuo yra nukentėjęs nuo internetinių patyčių, svarbu kreiptis į teisininką, kuris galėtų suteikti patarimų ir reikalingą pagalbą.

LAUKIAME JŪSŲ

LAUKIAME JŪSŲ

Luxlex advokatų jungtinė veikla, vadovaujantis partneris Luxlex MB
Įmonės kodas: 305950073
Pvm mokėtojo kodas: LT100015904514
El. paštas: info@luxlex.lt
Adresas: M. K. Čiurlionio g. 82A, Vilnius

Susisiekite

UŽDUOKITE KLAUSIMĄ

Lokacija

Mūsų vieta

Darbo laikas

Mūsų darbo laikas

I-V: nuo 9 val. iki 19 val.
VI: Nedirbame
VII: Nedirbame