Juridinių asmenų baudžiamoji atsakomybė. Kada atsako juridinis asmuo?

Nuotraukos šaltinis: luxlex.lt

Skaitymo trūkmė: 3 minutės

Sukurta: 2023-12-20

Kategorija: Baudžiamoji teisėStraipsniai

Juridinių asmenų baudžiamoji atsakomybė. Kada atsako juridinis asmuo?


Nuotraukos šaltinis: luxlex.lt

Skaitymo trūkmė: 3 minutės

Sukurta: 2023-12-20

Kategorija: Baudžiamoji teisėStraipsniai

Juridinių asmenų baudžiamoji atsakomybė. Kada atsako juridinis asmuo?

Juridinių asmenų baudžiamoji atsakomybė apibrėžiama kaip teisinis principas, pagal kurį juridiniai asmenys gali būti patraukiami baudžiamojon atsakomybėn už tam tikrus nusikaltimus ar teisės pažeidimus. Tai yra svarbus teisinis principas, kuris gali skirtis šalių teisinėse sistemose.

Tradiciškai baudžiamoji atsakomybė buvo taikoma tik fiziniams asmenims, o juridiniai asmenys, tokie kaip įmonės ar organizacijos, buvo laikomi atsakingais tik administracinių ar civilinių teisinių nuostatų ribose. Tačiau per pastaruosius dešimtmečius daugelis šalių įvedė įstatymus, leidžiančius patraukti baudžiamojon atsakomybėn juridinius asmenis.

Pagrindinės priežastys, kodėl šalių teisinės sistemos pradėjo taikyti baudžiamąją atsakomybę juridiniams asmenims, yra susijusios su poreikiu užtikrinti didesnį teisinį atsakomybės lygį verslo sektoriuje ir kovoti su korupcija bei kitais teisės pažeidimais, kurie gali būti vykdomi organizacijų mastu.

Baudžiamoji atsakomybė juridiniams asmenims dažnai pasireiškia piniginėmis baudomis, konfiskavimu ar kitomis teisinėmis priemonėmis. Tačiau taip pat gali būti nustatytos kitos sankcijos, tokios kaip organizacijos veiklos uždraudimas arba atitinkamų privilegijų, kaip teisė gauti viešųjų pirkimų sutartis, praradimas.

Įstatymų leidėjas, nustatydamas baudžiamąją atsakomybę specifiniam subjektui – juridiniam asmeniui, neapibrėžė šio subjekto sąvokos, juridinio asmens baudžiamosios atsakomybės pagrindų bei sąlygų. Įstatymų leidėjas juridinio asmens statusą patraukimo baudžiamojon atsakomybėn aspektu prilygino fizinio asmens statusui, todėl šių subjektų baudžiamosios atsakomybės sąlygos ir pagrindai, laikantis konstitucinio asmenų lygybės principo, turėtų būti vienodi.

Juridinio asmens kaltės specifika siejama su fizinio asmens, veikiančio juridinio asmens naudai ar jo interesais, kalte, tačiau juridinio asmens kaltumas turi būti pagrįstas išsamiai bei nešališkai ištirtais ir teisingai įvertintais įrodymais. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad juridinio asmens naudai reiškia, kad fizinio asmens nusikalstama veika turi būti siekiama naudos jo atstovaujamam ar kontroliuojamam juridiniam asmeniui. Sprendžiant juridinio asmens baudžiamosios atsakomybės sąlygų klausimą, neturi reikšmės, ar dėl tokios fizinio asmens nusikalstamos veikos juridinis asmuo gavo realios naudos, ar ne.

Konstitucinis Teismas yra nurodęs, kad juridinis asmuo, turėdamas teisnumą ir veiksnumą, teisinių santykių dalyvis yra per fizinius asmenis. Teismas, nustatydamas  juridinio asmens baudžiamąją atsakomybę, turi atsižvelgti į juridinio asmens, kaip teisinių santykių subjekto, specifiką. Juridiniams asmenims BK 20 straipsnio 2, 3 dalyse baudžiamoji atsakomybė yra numatyta ne už jų pačių, bet už fizinių asmenų padarytas nusikalstamas veikas.

Juridinio asmens atsakomybė už fizinio asmens padarytas nusikalstamas veikas priklauso nuo konkrečių teisės nuostatų ir šalies teisinės sistemos. Daugelyje jurisdikcijų yra aiškinamos taisyklės ir principai, kurie nustato sąryšį tarp fizinio asmens elgesio ir jo darbdavio ar kitaip susijusios juridinės asmenybės atsakomybės.

Pagrindinės teisinės teorijos ir principai, susiję su juridinio asmens atsakomybe už fizinio asmens nusikalstamą veiką, gali apimti:

  1. Veikimo sąlygos:
  • Fizinis asmuo veikė tam tikrose sąlygose arba vykdė nusikalstamą veiką, atstovaudamas juridiniam asmeniui.
  1. Veikos kontroliavimas:
  • Juridinis asmuo turėjo galimybę ir kontrolės priemones, skirtas užkirsti kelią arba nutraukti nusikalstamą veiką.
  1. Atsakomybės formos:
  • Atsakomybė gali pasireikšti skirtingomis formomis, pvz., piniginėmis baudomis, organizacijos veiklos laikino arba visiško uždarymo, licencijų atšaukimu ir kt.
  1. Bendradarbiavimas su tyrimu:
  • Juridiniam asmeniui gali būti taikomos sankcijos dėl to, jei jis nebendradarbiavo su teisminiu tyrimu arba neįrodė, kad ėmėsi priemonių prevencijai.

Teisinės sistemos dažnai atskiria baudžiamąją atsakomybę tarp fizinio asmens ir juridinio asmens, tačiau tai nereiškia, kad fizinis asmuo gali likti visiškai nepaliestas, jei jo veiksmai buvo susiję su juridiniu asmeniu ir nusikalstama veika. Taigi, nors juridinio asmens baudžiamoji atsakomybė ir gali būti įgyvendinama nepriklausomai nuo fizinio asmens baudžiamosios atsakomybės, tai neapsaugo fizinio asmens nuo atskiro baudžiamojo persekiojimo, jei jo veiksmai buvo susiję su nusikalstama veika, kurią organizavo arba vykdė juridinis asmuo.

LAUKIAME JŪSŲ

LAUKIAME JŪSŲ

Luxlex advokatų jungtinė veikla, vadovaujantis partneris Luxlex MB
Įmonės kodas: 305950073
Pvm mokėtojo kodas: LT100015904514
El. paštas: info@luxlex.lt
Adresas: M. K. Čiurlionio g. 82A, Vilnius

Susisiekite

UŽDUOKITE KLAUSIMĄ

Lokacija

Mūsų vieta

Darbo laikas

Mūsų darbo laikas

I-V: nuo 9 val. iki 19 val.
VI: Nedirbame
VII: Nedirbame