Luxlex.lt puslapyje yra naudojami keturi pagrindiniai slapukų tipai

Naršydamas(-a) toliau sutinki su būtinaisiais slapukais. Taip pat gali sutikti ir su kitų slapukų naudojimu. Duomenų valdytojas yra MB „Luxlex“. Perskaityti privatumo politiką galite čia.

Pažymėti visus laukus

Organizuotas nusikalstamumas – bendrininkavimo formų atskyrimas ir teismų praktika

Nuotraukos šaltinis: luxlex.lt

Skaitymo trūkmė: 3 minutės

Sukurta: 2024-02-22

Kategorija: Baudžiamoji teisė

Organizuotas nusikalstamumas – bendrininkavimo formų atskyrimas ir teismų praktika


Nuotraukos šaltinis: luxlex.lt

Skaitymo trūkmė: 3 minutės

Sukurta: 2024-02-22

Kategorija: Baudžiamoji teisė

Organizuotas nusikalstamumas – bendrininkavimo formų atskyrimas ir teismų praktika

Organizuotas nusikalstamumas – rimta problema visame pasaulyje, ir Lietuvos Respublikai ši problema nėra svetima. Organizuotas nusikalstamumas kelia grėsmę ekonomikai bei visuomenės saugumui.

Bendrininkavimo formos
Lietuvos teisinėje sistemoje organizuotą nusikalstamumą apibrėžia Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas, kuriame aprašytos dvi bendrininkavimo formos – organizuota grupė ir nusikalstamas susivienijimas. Jiems būdingas apysunkių, sunkių ir labai sunkių nusikaltimų vykdymas. Dažniausiai jie yra susiję su kontrabanda, turto grobstymu, žmonių prekyba, plėšimais, vagystėmis, narkotikų platinimu ir t. t. Praktikoje dažnai susiduriama su problemomis, susijusiomis su organizuotos grupės ir nusikalstamo susivienijimo atskyrimu. Kadangi abiejų bendrininkavimo formų nariai bendradarbiauja siekdami bendrų tikslų, jų veikla tampa labiau organizuota ir pavojingesnė visuomenei nei atskiro asmens vykdomi nusikaltimai.

Organizuota grupė
Organizuota grupė – kai bet kurioje nusikalstamos veikos stadijoje du ar daugiau asmenų susitaria daryti kelis nusikaltimus arba vieną apysunkį, sunkų ar labai sunkų nusikaltimą ir kiekvienas grupės narys, darydamas nusikaltimą, atlieka tam tikrą užduotį ar turi skirtingą vaidmenį (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 25 str. 3 d.).

Teismų praktika
Teismų praktikoje ne kartą pažymėta, kad, sprendžiant organizuotos grupės buvimo klausimą, atsižvelgiama į apgalvotos nusikalstamos veikos mechanizmo sudėtingumą, veikų padarymo intensyvumą, narių pasiskirstymą vaidmenimis, kiekvieno iš bendrininkų konkrečios užduoties atlikimą siekiant bendro tikslo. Organizuotos grupės nariai iš anksto aptaria, suderina svarbiausius bendros nusikalstamos veikos momentus – parengiamas nusikaltimo (nusikaltimų) padarymo planas, numatomas nusikaltimo (nusikaltimų) padarymo (ir slėpimo) mechanizmas, bendrininkams nurodomos užduotys, paskirstomi vaidmenys, susitariama dėl nusikaltimo (nusikaltimų) padarymo būdo, vietos, laiko ir pan. Nebūtina, kad kiekvienas grupės narys tiesiogiai realizuotų BK specialiosios dalies straipsnyje nurodytus objektyviuosius nusikaltimo sudėties požymius. Organizuota grupe veikiantys bendrininkai, nepriklausomai nuo jų vaidmens, laikomi nusikaltimo vykdytojais. Teismų praktikoje taip pat akcentuota, kad svarbus aspektas sprendžiant klausimą dėl organizuotos grupės buvimo yra asmens, dalyvaujančio nusikaltime, suvokimas priklausant grupei, turinčiai tikslą daryti nusikaltimus, t. y. svarbu, kad asmuo suvoktų priklausąs tokiai grupei.

Nusikalstamas susivienijimas
Nusikalstamas susivienijimas – kai bendrai nusikalstamai veiklai – vienam ar keliems apysunkiams, sunkiems ar labai sunkiems nusikaltimams daryti – susivienija trys ar daugiau asmenų, kuriuos sieja pastovūs tarpusavio ryšiai bei vaidmenų ar užduočių pasiskirstymas. Nusikalstamam susivienijimui prilyginama antikonstitucinė grupė ar organizacija bei teroristinė grupė (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 25 str. 4 d.).

Teismų praktika
Byloje Nr. 2A-7-1-788/2020   S. B. nuteistas pagal BK 249 straipsnio 3 dalį už tai, kad nuo 2005 m. liepos mėn. iki 2010 m. spalio 14 d. Kaune subūrė, organizavo bei vadovavo nusikalstamam susivienijimui, suvienijęs jo narius bendrai nusikalstamai veikai – daryti labai sunkius nusikaltimus, nustatytus BK 260 straipsnio 3 dalyje ir 199 straipsnio 2 dalyje. Teismų praktikoje pripažįstama, kad nusikalstamo susivienijimo (BK 249 straipsnis) nusikalstama veika ir atskiros nusikalstamo susivienijimo narių padarytos nusikalstamos veikos sudaro ne idealiąją, bet realiąją nusikalstamų veikų sutaptį. Pažymėtina ir tai, kad S. B. inkriminuotos nusikalstamo susivienijimo (BK 249 straipsnio 3 dalis) ir disponavimo labai dideliu narkotinių medžiagų kiekiu (BK 260 straipsnio 3 dalis) nusikalstamos veikos priskiriamos tai pačiai labai sunkių nusikaltimų kategorijai (BK 11 straipsnio 6 dalis), todėl teismas, nustatydamas galutinę bausmę, pagrįstai nesivadovavo ir BK 63 straipsnio 5 dalies 2 punkto nuostata ir bausmes bendrino dalinio sudėjimo būdu. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nutarė paskirtą bausmę dalinio sudėjimo būdu subendrinti su keturiomis subendrintomis bausmėmis, paskirtomis pagal BK 199 straipsnio 2 dalį ir 260 straipsnio 3 dalį, ir galutinę bausmę jam paskirti laisvės atėmimą aštuoniolikai metų trims mėnesiams.

LAUKIAME JŪSŲ

LAUKIAME JŪSŲ

Luxlex advokatų jungtinė veikla, vadovaujantis partneris Luxlex MB
Įmonės kodas: 305950073
Pvm mokėtojo kodas: LT100015904514
El. paštas: info@luxlex.lt
Telefono numeris: +370 690 64 533
Adresas: M. K. Čiurlionio g. 82A, Vilnius

Susisiekite

UŽDUOKITE KLAUSIMĄ

Lokacija

Mūsų vieta

Darbo laikas

Mūsų darbo laikas

I-V: nuo 9 val. iki 19 val.
VI: Nedirbame
VII: Nedirbame