Skyrybos: tendencijos ir advokato pagalba

Nuotraukos šaltinis:

Skaitymo trūkmė: 5 minutės

Sukurta: 2023-12-28

Kategorija: Šeimos teisė

Skyrybos: tendencijos ir advokato pagalba


Nuotraukos šaltinis:

Skaitymo trūkmė: 5 minutės

Sukurta: 2023-12-28

Kategorija: Šeimos teisė

Skyrybos: tendencijos ir advokato pagalba

Skyrybos Lietuvoje yra išskirtinai svarbi teisinė procedūra, kuri gali turėti įvairių aspektų ir pasekmių. Atsižvelgiant į tai, jog skyrybų procesas yra ypatingai nemalonus, labai svarbu yra rasti tinkamą skyrybų advokatą, kuris turi ilgametę patirtį šeimos teisės srityje ir taip užtikrinti sklandesnį ir mažiau skausmingą skyrybų procesą.

Skyrybos Lietuvoje: tendencijos ir realijos
Skyrybos Lietuvoje yra įprastos ir dažnos, ir šios tendencijos tęsiasi. Per pastaruosius metus vis daugiau porų pasirenka nutraukti savo santuoką. Dažniausiai tai daroma dėl vieno iš sutuoktinių kaltės. Tendencijos, tyrimai padeda suprasti, kokie klausimai dominuoja šioje sferoje, ir kokie iššūkiai laukia tų, kurie renkasi skyrybų kelią.

Teisiniai aspektai: santuokos nutraukimas ir teismo pagalba
Nutraukti santuoką galima trimis pagrindiniais būdais: abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, vieno iš jų prašymu arba dėl vieno iš sutuoktinių kaltės. Kiekvienas iš šių būdų turi savo sąlygas, ir svarbu gerai suprasti, kada ir kaip juos galima taikyti. Teismo pagalba gali tapti būtina, jeigu konfliktas yra nepajėgiamas taikiai išspręsti arba kai kyla svarbūs klausimai, pvz., dėl vaikų teisių arba turto dalijimo.

Svarbiausi klausimai: vaikų gyvenamosios vietos ir bendravimo tvarka
Vienas iš svarbiausių skyrybų aspektų yra susijęs su nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos paskyrimu ir bendravimo tvarkos nustatymu. Šie klausimai gali tapti sudėtingais ir jautriais, todėl šeimos teisės specialisto patarimas ir teisinė pagalba gali būti lemiamas veiksnys užtikrinant teisingus sprendimus ir apsaugant vaikų interesus.

Teisės aktų pasekmės ir teisinės sąlygos
Kiekvienam iš skyrybų būdų yra būdingos tam tikros teisinės pasekmės ir sąlygos. Supratus teisines nuostatas, galima išvengti neaiškumų ir netikslumų. Skyrybų advokatas čia tampa nepakeičiamu partneriu, suteikiančiu kvalifikuotą teisinę pagalbą ir patarimus.

Santuokos nutraukimas abiejų sutuoktinų sutikimu
“Gražiausias” būdas nutraukti santuoką yra abiejų sutuoktinių sutikimu. Tačiau, norint nutraukti santuoką abiejų sutuoktinių sutikimu, turi būti visos įstatyme numatytos sąlygos: nuo santuokos sudarymo turi būti praėję daugiau nei vieneri metai; abu sutuoktiniai turi sudaryti sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, tokių kaip turto padalijimas bei vaikų išlaikymas; abu sutuoktiniai turi būti visiškai veiksnūs šioje srityje. Jeigu yra visos įstatyme numatytos sąlygos, santuoka nutraukiama teisme supaprastinto proceso tvarka.

Teismas privalo imtis priemonių sutuoktiniams sutaikyti. Teismas gali vieno sutuoktinio arba savo iniciatyva paskirti ne ilgesnį kaip šešių mėnesių terminą sutuoktiniams susitaikyti. Tokiu atveju santuokos nutraukimo byla yra sustabdoma. Tačiau, jeigu sutuoktiniai daugiau kaip metus bendrai negyvena arba termino susitaikyti nustatymas prieštarautų vieno iš sutuoktinių arba jų vaikų interesams, terminas susitaikyti nėra nustatomas.
Svarbu paminėti, kad sutuoktiniams daugiau nei metus netvarkant bendro ūkio, kartu negyvenant ir neturint bendrų nepilnamečių vaikų, santuoka sutuoktinių bendru sutikimu gali būti nutraukiama notarine tvarka. Prieš tvirtindamas sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, notaras turi pasiūlyti sutuoktiniams susitaikyti ir, kaip ir teismas, gali atidėti sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių tvirtinimą iki šešių mėnesių. Sutuoktiniai gali raštu atsisakyti tokio pasiūlymo ir nutraukti santuoką.

Santuokos nutraukimas vieno iš sutuoktinių prašymu

Norint nutraukti santuoką vieno iš sutuoktinių prašymu, turi būti bent viena įstatyme numatyta sąlyga: sutuoktiniai daugiau nei vienerius metus gyvena atskirai; vienas sutuoktinis po santuokos sudarymo teismo sprendimu yra pripažintas neveiksniu arba ribotai veiksniu šioje srityje; vienas iš sutuoktinių yra pripažintas nežinia kur esančiu; vienas iš sutuoktinių atlieka laisvės atėmimo bausmę ilgiau nei metus už netyčinį nusikaltimą. Vieno iš sutuoktinių prašymu nutraukiant santuoką, šis prašymas yra nagrinėjamas supaprastinto proceso tvarka. Nutraukiant santuoką šiuo būdu, teismas neskiria susitaikymo priemonių. Taip pat, teismas turi teisę šiuo atveju netenkinti prašymo nutraukti santuoką, jei santuokos nutraukimas padarytų esminės turtinės ar neturtinės žalos vienam iš sutuoktinių ar jų nepilnamečiams vaikams.
Nutraukiant santuoką vieno iš sutuoktinių prašymu, teismas turi nustatyti nepilnamečių vaikų gyvenamąją vietą, bendravimo su nepilnamečiais vaikais tvarką ir išspręsti vaiko išlaikymo klausimus. Taip pat, teismas nusprendžia turto padalijimo klausimus, išskyrus atvejus, kai turtas yra padalytas bendru sutuoktinių sutikimu notarine tvarka.

Santuokos nutraukimas dėl vieno iš sutuoktinių kaltės
Sutuoktinis gali reikalauti, kad santuoka būtų nutraukta, jeigu ji iširo dėl kito sutuoktinio kaltės. Sutuoktinis yra pripažįstamas kaltu dėl santuokos iširimo, jeigu jis pažeidė sutuoktinio pareigas ir dėl to gyvenimas kartu tapo neįmanomas. Taip pat, sutuoktinis yra laikomas kaltu dėl santuokos iširimo, jeigu jis yra nuteisiamas už tyčinį nusikaltimą, yra neištikimas, žiauriai elgiasi su šeimos nariais arba paliko šeimą daugiau kaip prieš metus.
Santuoka dėl vieno sutuoktinio kaltės yra nutraukiama ieškinio teisenos tvarka. Vadinasi, norint nutraukti santuoką dėl vieno sutuoktinio kaltės, reikia pateikti ieškinį teismui – prašymo nutraukti santuoką neužtenka. Teismas ir šiuo atveju privalo imtis priemonių sutuoktiniams sutaikyti bei taikiai išspręsti jų abiejų turtinius, vaikų išlaikymo ir auklėjimo, vaikų gyvenamosios vietos, bendravimo su skyrium gyvenančiu sutuoktiniu klausimus.
Santuokos nutraukimas dėl sutuoktinio kaltės gali sukelti daugiau pasekmių nei kitas santuokos nutraukimo būdas, kadangi, teikdamas ieškinį, vienas iš sutuoktinių gali prašyti teismo taikyti laikinosios apsaugos priemones. Šios laikinosios apsaugos priemonės yra skiriamos teismo, atsižvelgiant į sutuoktinių bei jų vaikų interesus, iki kol bus priimtas teismo sprendimas. Teismas gali įpareigoti vieną sutuoktinį gyventi atskirai, nustatyti nepilnamečių vaikų gyvenamąją vietą su vienu iš tėvų, areštuoti turtą, uždrausti vienam iš tėvų matytis su nepilnamečiais vaikais ir nustatyti kitas reikalingas priemones.
Sutuoktinis, kaltas dėl santuokos iširimo, praranda tas teises, kurias įstatymai suteikia išsituokusiam asmeniui, įskaitant teisę į išlaikymą. Kitas sutuoktinis turi teisę reikalauti iš kalto dėl santuokos nutraukimo sutuoktinio atlyginti turtinę žalą, susijusią su skyrybomis, taip pat ir neturtinę žalą, padarytą dėl santuokos nutraukimo. Kaltas dėl santuokos nutraukimo sutuoktinis, kai yra kito sutuoktinio reikalavimas, privalo grąžinti iš jo gautas dovanas, išskyrus vestuvinį žiedą. Jeigu gyvenamoji patalpa yra vieno sutuoktinio nuosavybė, tačiau nepilnamečiai vaikai lieka gyventi su kitu sutuoktiniu, teismas gali nustatyti uzufruktą ir palikti gyvenamojoje patalpoje gyventi sutuoktinį, su kuriuo lieka gyventi vaikai iki jie sulauks pilnametystės.

LAUKIAME JŪSŲ

LAUKIAME JŪSŲ

Luxlex advokatų jungtinė veikla, vadovaujantis partneris Luxlex MB
Įmonės kodas: 305950073
Pvm mokėtojo kodas: LT100015904514
El. paštas: info@luxlex.lt
Adresas: M. K. Čiurlionio g. 82A, Vilnius

Susisiekite

UŽDUOKITE KLAUSIMĄ

Lokacija

Mūsų vieta

Darbo laikas

Mūsų darbo laikas

I-V: nuo 9 val. iki 19 val.
VI: Nedirbame
VII: Nedirbame