Smurto artimoje aplinkoje orderis: kada, kodėl, kam ir kokiam laikui yra skiriamas?

Nuotraukos šaltinis: luxlex.lt

Skaitymo trūkmė: 4 minutės

Sukurta: 2023-12-12

Kategorija: Šeimos teisė

Smurto artimoje aplinkoje orderis: kada, kodėl, kam ir kokiam laikui yra skiriamas?


Nuotraukos šaltinis: luxlex.lt

Skaitymo trūkmė: 4 minutės

Sukurta: 2023-12-12

Kategorija: Šeimos teisė

Smurto artimoje aplinkoje orderis: kada, kodėl, kam ir kokiam laikui yra skiriamas?

Ateinančios šventės atneša džiaugsmą ir šiltus prisiminimus su šeima, tačiau neretai džiugias akimirkas aptemdo smurto protrūkiai. Kiekvienais metais registruojami daugybiniai smurto atvejai artimoje aplinkoje, o kartais pareigūnai negali skubiai padėti nukentėjusiems dėl ikiteisminio tyrimo pradžios užtrukimo.
Būtent todėl, nuo liepos 1 dienos, veikia naujas apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderis, suteikiantis greitą pagalbą. Šis orderis skiriamas skubiai ir nedelsiant, apsaugant nukentėjusįjį nuo smurtautojo. Tai suteikia iškartinę apsaugą, paliekant nė kiek neabejotiną saugumą nukentėjusiajam.
Pagrindinis šio apsaugos nuo smurto orderio privalumas – skubumas. Nukentėjusysis yra apsaugotas be jokio vilkimo, o smurtautojas įpareigojamas per 15 dienų nuo orderio paskyrimo laikinai išsikelti iš bendros gyvenamosios vietos, jei jis dalijasi gyvenimu su pavojų keliaisiančiu asmeniu. Be to, smurtautojui draudžiama artintis prie aukos ar bendrauti su ja. Praėjus šiam laikotarpiui, nukentėjusysis gali kreiptis į teismą ir ginti savo teises pagal kitus įstatymuose numatytus gynimo būdus.

Kada yra skiriamas apsaugos nuo smurto orderis?
• Kai yra pakakankama rizika, kad smurtas artimoje aplinkoje gali būti panaudotas – pareigūnas atlieka pavojaus rizikos vertinimą, nustato smurto artimoje aplinkoje pavojaus riziką.
• Policijos pareigūnas sprendimą skirti apsaugos nuo smurto orderį priima nedelsiant, ne vėliau kaip per 12 valandų nuo pranešimo apie galimą smurtą artimoje aplinkoje gavimo.
Kokiam laikotarpiui yra skiriamas apsaugos nuo smurto orderis?
• Apsaugos nuo smurto orderis yra skiriamas 15 dienų laikotarpiui.
Kaip elgtis yra įpareigojamas smurto artimoje aplinkoje pavojų keliantis asmuo?
• Laikinai išsikelti iš gyvenamosios vietos, jeigu jis gyvena su smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriančiu asmeniu.
• Nesilankyti smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriančio asmens gyvenamojoje vietoje.
• Nesiartinti apsaugos nuo smurto orderyje nustatytu atstumu prie smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriančio asmens ir kartu su juo gyvanančių asmenų.
• Nebendrauti, neieškoti ryšių su smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriančiu asmeniu ir kartu su juo gyvenančiais asmenimis.
Kas yra informuojamas apie smurto artimoje aplinkoje orderio skyrimą?
• Smurto artimoje aplinkoje pavojų keliantis asmuo.
• Smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriantis asmuo.
• Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba ar jos įgaliotas teritorinis skyrius.
• Specializuotos kompleksinės pagalbos centras.
Kada nustoja galioti apsaugos nuo smurto orderis?
• Praėjus 15 dienų nuo jo paskyrimo momento.
• Prasidėjus ikiteisminiam tyrimui dėl smurto artimoje aplinkoje ir paskiriant bent vieną kardomąją priemonę.
• Apskundus teismui apsaugos nuo smurto orderio skyrimą ir teismui, įvertinus orderio skyrimo teisėtumą, panaikinus orderė anksčiau negu sueina 15 dienų nuo orderio paskyrimo.
Kaip asmeniui, patiriančiam smurto artimoje aplinkoje pavojų, apginti savo teises, kai nustoja galioti apsaugos nuo smurto orderis?
• Nustojus galioti apsaugos nuo smurto orderiui, smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriantis asmuo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka gali kreiptis į teismą prašydamas apginti jo teises kitais įstatymuose nustatytais teisių gynymo būdais.
Kokias teises turi smurto artimoje aplinkoje pavojų keliantis asmuo?
• Gauti iš policijos pareigūnų informaciją apie sprendimą skirti apsaugos nuo smurto orderį.
• Gauti iš policijos pareigūnų informaciją apie įstaigas, teikiančias nakvynės paslaugas.
• Gauti iš policijos pareigūnų informaciją apie galimybes lankyti smurtinio elgesio keitimo programą.
• Teikti paaiškinimus, susijusius su smurtu artimoje aplinkoje.
• Gauti socialines paslaugas (laikinas apgyvendinimas ar laikinas apnakvindinimas)
• Smurto artimoje aplinkoje pavojų keliantis asmuo policijos pareigūnų sprendimą skirti apsaugos nuo smurto orderį per 15 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali skųsti apylinkės teismui per policijos įstaigos padalinį, kuriame tarnauja skundžiamą sprendimą skirti apsaugos nuo smurto orderį priėmęs pareigūnas, pagal šio padalinio buvimo vietą.
• Nesutikus su apylinkės teismo sprendimu, smurto artimoje aplinkoje pavojų keliantis asmuo gali šį sprendimą apskųsti apygardos teismui. Šis skundas turi būti paduodamas per skundžiamą sprendimą priėmusį apylinkės teismą per 7 dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.
Kokias teises turi smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriantis asmuo?
• Gauti iš policijos pareigūnų informaciją apie skirtą apsaugos nuo smurto orderį.
• Gauti specializuotą kompleksinę pagalbą.
• Gauti socialines paslaugas.
• Būti išklausytas tiesiogiai ar per atstovą.
• Nesutikti su smurto artimoje aplinkoje pavojų keliančiu asmeniu.
• Apskųsti policijos pareigūnų sprendimus neskirti apsaugos nuo smurto orderio per 15 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apylinkės teismui per policijos įstaigos padalinį, kuriame tarnauja skundžiamą sprendimą neskirti apsaugos nuo smurto orderio priėmęs pareigūnas.

LAUKIAME JŪSŲ

LAUKIAME JŪSŲ

Luxlex advokatų jungtinė veikla, vadovaujantis partneris Luxlex MB
Įmonės kodas: 305950073
Pvm mokėtojo kodas: LT100015904514
El. paštas: info@luxlex.lt
Adresas: M. K. Čiurlionio g. 82A, Vilnius

Susisiekite

UŽDUOKITE KLAUSIMĄ

Lokacija

Mūsų vieta

Darbo laikas

Mūsų darbo laikas

I-V: nuo 9 val. iki 19 val.
VI: Nedirbame
VII: Nedirbame