Teisės aktų pokyčiai 2024 – baudžiamoji teisė

Nuotraukos šaltinis: pexels.com

Skaitymo trūkmė: 3 minutės

Sukurta: 2024-02-08

Kategorija: Baudžiamoji teisė

Teisės aktų pokyčiai 2024 – baudžiamoji teisė


Nuotraukos šaltinis: pexels.com

Skaitymo trūkmė: 3 minutės

Sukurta: 2024-02-08

Kategorija: Baudžiamoji teisė

Teisės aktų pokyčiai 2024 – baudžiamoji teisė

Baudžiamasis kodeksas bei baudžiamojo proceso kodeksas šiemet buvo papildyti bei šiek tiek pakeisti. Labai svarbu, kad visuomenė būtų informuota apie šiuos pokyčius bei žinotų, kas gresia už įstatymų normų pažeidimus.

Baudžiamasis kodeksas
Baudžiamasis kodeksas nuo šių metų yra papildytas 2704 straipsniu – atliekų išmetimas į aplinką. Tas, kas neteisėtai išmetė į aplinką 15 kubinių metrų ir daugiau nepavojingų atliekų (išskytus neteisėtą inertinių atliekų panaudojimą), jeigu dėl to nebuvo padaryta didelė žala orui, žemei, dirvožemiui, vandeniui, gyvūnams, augalams, kitiems gyviesiems organizmams, organinėms ir neorganinėms medžiagoms ar antropogeniniams komponentams ir neatsirado kitų sunkių padarinių šiems aplinkos elementams, gali būti baudžiamas netgi laisvės atėmimu iki trejų metų. Alternatyvios bausmės – bauda, areštas, laisvės apribojimas – gali būti skiriamos priklausomai nuo lengvinančių bei sunkinančių aplinkybių.

Baudžiamojo kodekso 270 straipsnis taip pat buvo papildytas. Anksčiau šio straipsnio 1 dalis apėmė “Tas, kas pažeidė teisės aktų nustatytas aplinkos apsaugos arba gamtos išteklių naudojimo arba statinių, kuriuose naudojamos ar saugomos pavojingos medžiagos arba kuriuose yra potencialiai pavojingų įrenginių ar vykdoma pavojinga veikla, priežiūros ar naudojimo taisykles, jeigu tai sukėlė pavojų žmogaus gyvybei ar sveikatai arba dėl to galėjo būti padaryta didelės žalos orui, žemei, vandeniui, gyvūnams ar augalams ar atsirasti kitų sunkių padarinių aplinkai, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.” Nuo šių metų sausio 1 d. ši dalis papildyta “dirvožemiui, kitiems gyviesiems organizmams, organinėms ir neorganinėms medžiagoms ar antropogeniniams komponentams arba atsirasti kitų sunkių padarinių bet kuriam iš šių aplinkos elementų”.

Baudžiamojo proceso kodeksas
Baudžiamojo proceso kodekso 55 straipsnis taip pat yra pakeistas. Anksčiau galiojusioje redakcijoje, šio straipsnio 1 dalis skambėjo taip: “Nukentėjusiojo, civilinio ieškovo, civilinio atsakovo, liudytojo,užstato davėjo, asmens, kurio nuosavybės teisės laikinai apribotos ar konfiskuotas turtas,asmens, kurį siekiama įpareigoti atskleisti informacijos šaltinio paslaptį, įgaliotuoju atstovu laikomas asmuo, teikiantis teisinę pagalbą šiems proceso dalyviams, ginantis jų teises ir teisėtus interesus”. Nuo 2024 m. sausio 1 dienos, ši straipsnio dalis yra papildyta: “nepilnamečio, kurio interesais pateiktas skundas, pareiškimas ar pranešimas apie nusikalstamą veiką”.

Šio straipsnio 4 dalis taip pat buvo papildyta. Nuo 2024 m. sausio 1 dienos, įgaliotojo atstovo dalyvavimas yra būtinas bylose dėl nusikalstamų veikų žmogaus sveikatai, laisvei, seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui, vaikui ir šeimai ar dorovei, kai nuo šių veikų nukentėjo nepilnametis ir kai yra gautas skundas, pareiškimas ar pranešimas apie šias nusikalstamas veikas, jeigu be įgaliotojo atstovo pagalbos nepilnamečio teisės ir teisėti interesai nebūtų reikiamai ginami, taip pat kitais atvejais, kai ikiteisminio tyrimo pareigūnas, prokuroras motyvuotu nutarimu ar teismas motyvuota nutartimi pripažįsta, kad įgaliotojo atstovo dalyvavimas būtinas, nes be įgaliotojo atstovo pagalbos nepilnamečio nukentėjusiojo teisės ir teisėti interesai nebūtų reikiamai ginami. Pagal anksčiau galiojusią redakciją, įgaliotojo atstovo dalyvavimas būtinas aukščiau išvardintose bylose tik kai dalyvavimo būtinumą pripažįsta ikiteisminio tyrimo pareigūnas, prokuroras motyvuotu nutarimu ar teismas motyvuota nutartimi.

LAUKIAME JŪSŲ

LAUKIAME JŪSŲ

Luxlex advokatų jungtinė veikla, vadovaujantis partneris Luxlex MB
Įmonės kodas: 305950073
Pvm mokėtojo kodas: LT100015904514
El. paštas: info@luxlex.lt
Adresas: M. K. Čiurlionio g. 82A, Vilnius

Susisiekite

UŽDUOKITE KLAUSIMĄ

Lokacija

Mūsų vieta

Darbo laikas

Mūsų darbo laikas

I-V: nuo 9 val. iki 19 val.
VI: Nedirbame
VII: Nedirbame