Teisės aktų pokyčiai 2024 m. – administracinė teisė

Nuotraukos šaltinis: pexels.com

Skaitymo trūkmė: 4 minutės

Sukurta: 2024-02-07

Kategorija: Administracinė teisė

Teisės aktų pokyčiai 2024 m. – administracinė teisė


Nuotraukos šaltinis: pexels.com

Skaitymo trūkmė: 4 minutės

Sukurta: 2024-02-07

Kategorija: Administracinė teisė

Teisės aktų pokyčiai 2024 m. – administracinė teisė

Teisės aktai nuolatos kinta, todėl svarbu reguliariai atnaujinti turimas žinias. Kiekvienais metais yra išleidžiama daugybė naujų įstatymų. Apžvelkime kelis šių metų įstatymų pakeitimus.

Saugaus eismo automobilių keliais įstatymas
Saugaus eismo automobilių keliais įstatymas nuo 2024 metų sausio 1 dienos buvo papildytas, o kai kurie jo straipsniai buvo pakeisti. 2 straipsnis buvo papildytas 311 dalimi. Šioje dalyje yra apibrėžiama elektrinė mikrojudumo priemonė. Pagal naująjį įstatymą, elektrinė mikrojudumo priemonė – vienam asmeniui važiuoti skirta elektra varoma transporto priemonė (elektrinis paspirtukas, elektrinė riedlentė, elektrinis balansinis vienratis, riedis ir pan.), kurios didžiausioji naudingoji galia ne didesnė kaip 1 kW, didžiausias projektinis greitis ne didesnis kaip 25 km/h, o sėdimosios vietos, jeigu ji įrengta, atskaitos taško aukštis ne didesnis kaip 540 mm. Neįgaliųjų vežimėliai prie elektrinių mikrojudumų priemonių nepriskiriami.

Šis įstatymas taip pat yra papildytas 171 straipsniu – elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojams taikomi reikalavimai ir draudimai. Naujasis įstatymo straipsnis numato, kad elektrine mikrojudumo priemone leidžiama važiuoti važiuojamąja kelio dalimi, dviračių juostomis, dviračių takais, kelkraščiu ir gyvenamojoje zonoje ne jaunesniems kaip 16 metų asmenims. Tačiau asmuo, vyresnis nei 14 metų, bet jaunesnis nei 16 metų, elektrine mikrojudumo priemone gali važiuoti, jeigu jis yra išklausęs Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nustatytą mokymo kursą ir turi mokyklos išduotą pažymėjimą. Taip pat, šis straipsnis numato išlygą, jog gyvenamojo namo kieme elektrine mikrojudumo priemone važiuojančių asmenų amžius yra neribojamas, tačiau jaunesnius kaip 10 metų asmenis privalo prižiūrėti suaugęs asmuo.

Šis straipnis taip pat numato, kad elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojams yra draudžiama važiuoti pėščiųjų takais, važiuoti automagistralėmis bei greitkeliais, važiuoti per pėščiųjų perėjas, vežti keleivius, kirsti kelią tam nepritaikytose vietose, važiuoti nesilaikant bent viena ranka vairo, vilkti kitą transporto priemonę, važiuoti didesniu kaip 20 km/h greičiu, o važiuojant pėščiųjų ir dviračių eismui skirtu taku, kelkraščiu arba šaligatviu pro pat pėščiąjį – didesniu kaip 7 km/k greičiu.

Mėgėjų žvejybos įstatymas
Nuo šių metų sausio 1 d. keitėsi mėgėjų žvejybos leidimų kainos, žvejybos privačiuose vandens telkiniuose reglamentavimas. Žvejybos leidimų kainos valstybiniuose žuvininkystės telkiniuose, nuo šių metų: 3 eurai dviem paroms, 10 eurų mėnesiui ir 30 eurų metams. Leidimas, nesuteikiantis teisės paimti sugautas žuvis, kainuos 10 eurų mėnesiui ir 25 eurus metams. Privačių vandens telkinių savininkams suteikiama daugiau teisių: jie gali patys nustatyti mėgėjų žvejybos leidimų kainas jiems nuosavybės teise priklausančiuose vandens telkiniuose. Žvejoti nemokamai, be mėgėjų žvejybos leidimų, turi teisę fiziniai asmenys iki 18 metų, valstybinio socialinio draudimo pensininkai ir asmenys su negalia, jeigu turi tokią teisę patvirtinantį dokumentą.

Statybos įstatymas
Nuo 2024 m. sausio 2 d. naują pastatytą ypatingąjį ar neypatingąjį statinį naudoti ar su fiziniais asmenimis sudaryti sandorius dėl patalpų, esančių gyvenamosios paskirties pastatuose, ar gyvenamosios paskirties patalpų, esančių kitų paskirčių pastatuose, nuosavybės teisės perleidimo kitiems naudotojams ir išduoti jame vykdytinos ūkinės veiklos leidimus, bus galima tik užbaigus statinių statybą.

Tai neprivaloma tik statant vieno ar dviejų butų gyvenamuosius pastatus, tiesiant inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas. Taip pat, naujosios nuostatos yra taikomos, kai statybą leidžiantis dokumentas yra išduodamas po 2024 m. sausio 2 d.

Žemės įstatymas
Žemės įstatymas šiais metais buvo papildytas 301 straipsniu – Valstybinės žemės sklypų išnuomojimas ir perleidimas pramonės įmonėms atsinaujančių energijos išteklių plėtrai. Pagal šį straipsnį, valstybinės žemės sklypai, esantys Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytų gamybinių objektų sanitarinės apsaugos zonose, besiribojantys su žemės sklypais, kuriuose yra šie objektai, pirmumo teise be aukciono parduodami arba išnuomojami pagal rinkos vertę pramonės įmonėms, kurioms priklauso gamybiniai objektai, atsinaujinančių energijos išteklių plėtrai.

Vandens įstatymas
Pagal naująjį vandens įstatymą, nuo 2024 m. sausio 1 d. visi paviršinio vandens naudotojai (fiziniai ir juridiniai), išgaunantys (naudojantys) vandenį iš paviršinio vandens telkinio, įskaitant paviršinio vandens paėmimą energetikai, pramonei, žemės ūkiui, suskystintų gamintinių dujų importo terminalo, žuvininkystės veiklai, ar planuojantys kalendoriniais metais naudoti 10 m3 per parą ir daugiau vandens iš vieno paviršinio vandens telkinio, taip pat praleidžiantys tokį kiekį paviršinio vandens per hidrotechninius statinius ir naudojantys jį hidroenergijai išgauti hidroelektrinėse, privalės registruotis Paviršinį vandenį naudojančių asmenų registracijos sąraše.

LAUKIAME JŪSŲ

LAUKIAME JŪSŲ

Luxlex advokatų jungtinė veikla, vadovaujantis partneris Luxlex MB
Įmonės kodas: 305950073
Pvm mokėtojo kodas: LT100015904514
El. paštas: info@luxlex.lt
Adresas: M. K. Čiurlionio g. 82A, Vilnius

Susisiekite

UŽDUOKITE KLAUSIMĄ

Lokacija

Mūsų vieta

Darbo laikas

Mūsų darbo laikas

I-V: nuo 9 val. iki 19 val.
VI: Nedirbame
VII: Nedirbame