Teisės aktų pokyčiai civilinėje teisėje 2024 m.

Nuotraukos šaltinis:

Skaitymo trūkmė: 2 minutės

Sukurta: 2024-02-12

Kategorija: Civilinė teisė

Teisės aktų pokyčiai civilinėje teisėje 2024 m.


Nuotraukos šaltinis:

Skaitymo trūkmė: 2 minutės

Sukurta: 2024-02-12

Kategorija: Civilinė teisė

Teisės aktų pokyčiai civilinėje teisėje 2024 m.

Lygių galimybių įstatymas
Nuo šių metų sausio 1 dienos lygių galimybių įstatymo 5 straipsnio 1 dalis buvo papildyta 4 punktu “užtikrinti lygias galimybes, nepaisant lyties, rasės. tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos, teikiant administracines ir viešąsias paslaugas”.

Taip pat, šiame įstatyme buvo pakeisti visi straipsniai, kuriuose buvo vartojamas žodis “neįgalusis”. Nuo šių metų, įstatyme šis žodis yra pakeistas į “asmuo su negalia”. Vienintelė išimtis – “Jungtinių tautų neįgaliųjų teisių konvencija”, kadangi tai yra šios konvencijos pavadinimas.

Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas
Šis įstatymas nuo 2024 m. sausio 1 d. pasikeitė nežymiai, tačiau, visgi, labai svarbu atkreipti dėmesį į detales. Pagal anksčiau galiojusią redakciją, Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sprendimą taikyti privalomus nurodymus interneto prieigos paslaugų teikėjams, privalomus nurodymus mokėjimo, kredito ar kitai finansų įstaigai nutraukti mokėjimus ar kitas finansines operacijas, susijusias su subjektu, vykdančiu veiklą, kuria autorių teisių saugomas turinys neteisėtai viešai paskelbiamas viešo naudojimo kompiuterių tinklais (internete), turi sankcionuoti Vilniaus apygardos administracinis teismas, išskyrus sprendimus taikyti privalomus nurodymus interneto prieigos paslaugų teikėjams dinaminio blokavimo atveju. Nuo šių metų, sankcionuoja pirmosios instancijos administracinis teismas.

Pilietybės įstatymas
Pilietybės įstatyme buvo pakeistas bylos teismingumas. Pagal anksčiau galiojusią redakciją, Lietuvos Respublikos pilietybės dokumentus rengia, pilietybės klausimus pagal jiems nustatytą kompetenciją nagrinėja ir sprendžia: Respublikos Prezidentas; Pilietybės reikalų komisija; vidaus reikalų ministras; Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija; Vilniaus apygardos administracinis teismas. Tačiau nuo 2024 m. sausio 1 dienos, Vilniaus apygardos administracinis teismas buvo pakeistas į pirmosios instancijos administracinį teismą.

Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme taip pat buvo pakeistas teismingumas. Iki šių metų, teismo leidimus įeiti į fizinių asmenų gyvenamąsias patalpas išduodavo Vilniaus apygardos administracinis teismas, tačiau nuo šių metų, šiuos leidimus išduoda pirmosios instancijos administracinis teismas.

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas
Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatyme buvo pakeistas laikotarpis, per kurį turi būti pateikta deklaracija antrinei teisinei pagalbai gauti, kai antrinė teisinė pagalba teikiama ilgiau kaip metus. Kasmet nuo sprendimo suteikti antrinę teisinę pagalbą priėmimo dienos pateikti šį sprendimą priėmusiai institucijai teisingumo ministro nustatytos formos metinę asmens pajamų ir asmens (šeimos) turto deklaraciją antrinei teisinei pagalbai gauti. Ši deklaracija anksčiau turėjo būti pateikti ne vėliau kaip praėjus 5 darbo dienoms nuo metų pabaigos, tačiau nuo šių metų sausio 1 dienos, deklaracija turi būti pateikta iki sprendime suteikti antrinę teisinę pagalbą nurodytos datos, bet ne vėliau kaip per mėnesį nuo sprendimo galiojimo laiko pabaigos dienos.

LAUKIAME JŪSŲ

LAUKIAME JŪSŲ

Luxlex advokatų jungtinė veikla, vadovaujantis partneris Luxlex MB
Įmonės kodas: 305950073
Pvm mokėtojo kodas: LT100015904514
El. paštas: info@luxlex.lt
Adresas: M. K. Čiurlionio g. 82A, Vilnius

Susisiekite

UŽDUOKITE KLAUSIMĄ

Lokacija

Mūsų vieta

Darbo laikas

Mūsų darbo laikas

I-V: nuo 9 val. iki 19 val.
VI: Nedirbame
VII: Nedirbame