Tėvai socialinėje medijoje, smurtas prieš vaikus ir vaikų teisės Lietuvoje

Nuotraukos šaltinis:

Skaitymo trūkmė: 5 minutės

Sukurta: 2024-01-15

Kategorija: Šeimos teisė

Tėvai socialinėje medijoje, smurtas prieš vaikus ir vaikų teisės Lietuvoje


Nuotraukos šaltinis:

Skaitymo trūkmė: 5 minutės

Sukurta: 2024-01-15

Kategorija: Šeimos teisė

Tėvai socialinėje medijoje, smurtas prieš vaikus ir vaikų teisės Lietuvoje

Kas yra smurtas prieš vaiką?
Veikimu ar neveikimu vaikui daromas tiesioginis ar netiesioginis tyčinis fizinis, psichologinis, seksualinis poveikis. Smurtu prieš vaiką nėra laikomas tik toks veiksmas, kuriuo yra panaudojama fizinė jėga prieš vaiką siekiant išvengti didesnio pavojaus vaiko saugumui, sveikatai ar gyvybei ir to negalima pasiekti kitomis priemonėmis

Kokios yra smurto prieš vaiką formos?
Fizinis smurtas – tyčinis fizinis veiksmas prieš vaiką, taip pat fizinė bausmė.

Prichologinis smurtas – tyčinis sistemingas vaiko žeminimas, patyčios, gąsdinimas, būtinos vaiko normaliai raidai veiklos trikdymas ar asocialaus elgesio skatinimas.

Seksualinis smurtas – tyčinės nusikalstamos veikos žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui, pelnymasis iš vaikos prostitucijos, vaiko įtraukimas į prostituciją ar įtraukimas dalyvauti pornografinio pobūdžio renginyje, pornografijos rodymas vaikui, vaiko vertimas užsiimti prostitucija, vaiko išnaudojimas pornografijai ar disponavimas pornografinio turinio dalykais ir kitos vaiko seksualinio išnaudojimo formos.

Nepriežiūra – tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą ar už vaiko priežiūrą atsakingo asmens nuolatinis vaikui būtinų fizinių, emocinių ir socialinių poreikių netenkinimas ar aplaidus tenkinimas.

Kas yra nesaugi vaikui aplinka?
Vaiko gyvenamoji ar kita aplinka, kurioje kyla pavojus vaiko gyvybei, sveikatai ar normaliai raidai dėl nepriežiūros, smurto ar kitų socialinės rizikos veiksnių.

Kada nustatoma, kad aplinka namuose vaikui yra nesaugi?
Vaikas turi teisę į tinkamas gyvenimo sąlygas. Jeigu, dėl objektyvių aplinkybių, tėvai ar globėjai negali įgyvendinti šios teisės, valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos padeda tėvams ar kitiems vaiko atstovams.

Aplinka, kurioje girtaujama, smurtaujama, kurioje vaikas neturi galimybės pavalgyti ar patenkinti kitų būtiniausių poreikių nėra saugi ir tinkama augti bei ugdytis vaikui. Vaiko teisių gynynėjai, gavę informacijos apie galimus tokius atvejus, vertina aplinkybes, bendrauja su vaiku, išklauso jo nuomonę, o esant būtinybei – perkelia vaiką į saugią aplinką.

Ar vaiko paėmimas iš motinos yra vaiko pagrobimas?
Kadangi vaikas yra pagrįstai paimamas iš jam nesaugios aplinkos, tai nėra vaiko pagrobimas. Tokie veiksmai yra atliekami siekiant vaiką apsaugoti nuo smurto pavojaus.

Kuo remiantis vaikas gali būti paimtas iš tėvų?
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teritorinis skyrius, gavęs pranešimą apie galimą vaiko teisių pažeidimą, kuo skubiau pradeda nagrinėti ir vertina grėsmės vaikui lygį. Yra du grėsmės vaikui lygiai. Pirmasis nustatomas, kai pažeistos veiko teisės, tačiau nėra grėsmės vaiko saugumui, o antrasis lygis yra nustatomas, kai yra grėsmė vaiko saugumui, sveikatai ar gyvybei. Vaikas iš tėvų gali būti paimtas, kai yra nustatomas antrasis grėsmės lygis.

Kada ir kaip yra nustatomas antrasis grėsmės lygis?
Nustačius, kad socialinės aplinkos rizikos veiksmiai bei veiksniai, susiję su vaiko atstovais pagal įstatymą ir jų santykiais su vaiku, kelia realų pavojų vaiko saugumui, sveikatai ar gyvybei; arba nustačius, kad vaiko tėvai nesiima reikiamų veiksmų vaiko saugumui užtikrinti ir taip sudaro sąlygas atsirasti grėsmei vaiko sveikatai ar gyvybei.

Tarnybos teritorinio skyriaus specialistai, nagrinėdami pranešimą dėl galimo vaiko teisių pažeidimo, nuvyksta į vaiko buvimo vietą, susitinka su vaiku ir vaiko atstovais pagal įstatymą. Jei vaikas geba išreikšti savo nuomonę, pirmiausia yra išklausomas jis. Sprendimas dėl vaiko paėmimo iš tėvų yra priimamas atsižvelgiant į aplinkybių visumą.

Ką daryti tokiu atveju, kai tėvai negali išlaikyti vaiko?
Valstybės ir savivaldybių institucijos padeda tėvams ar kitiems vaiko atstovams pagal įstatymą įgyvendinti teisę į tinkamas gyvenimo sąlygas. Vaikas, negaunantis pakankamo išlaikymo iš tėvų, turi teisę į siocialinę apsaugą ir valstybės teikiamą finansinę paramą.

Ar vaiko tėvai ar globėjai gali viešai dalintis vaiko gyvenimu?
Vaikas turi būti saugomas nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio, galinčio daryti įtaką jo psichinei ar fizinei sveikatai, fiziniam, protiniam, dvasiniam ar doroviniam vystymuisi. Vaikas turi teisę į privatų asmeninį ir šeiminį gyvenimą, bendravimo privatumą, asmens duomenų apsaugą, susirašinėjimo slaptumą, garbę ir orumą, asmens neliečiamybę ir laisvę, todėl tėvai negali dalintis viešai vaiko gyvenimu be vaiko sutikimo, o tais atvejais, kai vaikas negali išreikšti savo valios, tėvų ar globėjų viešai skleidžiama informacija negali pažeisti vaiko įgimtų teisių.

Kas yra apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderis ir kada jis yra skiriamas?
Tai yra prevencinė apsaugos priemonė, kuri skirta smurto artimoje aplinkoje pabojų patiriančiam asmeniui apsaugoti. Kai yra pakankama rizika, kad smurtas artimoje aplinkoje gali būti panaudotas – pareigūnas atlieka pavojaus rizikos vertinimą ir nustato smurto artimoje aplinkoje pavojaus riziką. Siekiant apsaugoti vaiką, apsaugos nuo smurto orderis yra paskiriamas nedelsiant.

Kodėl, paskyrus apsaugos nuo smurto orderį, vaikas išvežamas iš namų?
Paskyrus apsaugos nuo smurto orderį smurtaujantis asmuo yra įpareigotis išsikraustyti iš gyvenamosios vietos, tačiau, jei šiam asmeniui išsikrausčius, nepilnametis asmuo liktų gyventi vienas, iš namų išvežamas yra vaikas, o ne smurtaujantis asmuo.

Ar galima apskųsti apsaugos nuo smurto orderį?
Taip. Smurto artimoje aplinkoje pavojų keliantys asmenys policijos pareigūnų sprendimus skirti apsaugos nuo smurto orderį per 15 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali skųsti apylinkės teismui per policijos įstaigos padalinį, kuriame tarnauja skundžiamą sprendimą skirti apsaugos nuo smurto orderį arba jo neskirti priėmęs pareigūnas, pagal šio padalinio buvimo vietą. Skundas, paduotas praleidus skundo padavimo terminą, nenagrinėjamas.

Ar tai, jog vaikas yra atskirtas nuo motinos, nėra didesnė trauma pačiam vaikui?
Vaiko paėmimas iš tėvų yra taikomas kaip kraštutinė priemonė, siekiant apsaugoti geriausius vaiko interesus. Negalima teigti, kad vaiko atskyrimas nuo motinos yra didesnė trauma vaikui, kadangi netinkamas elgesys su vaiku nėra suderinamas su geriausiais vaiko interesais – vaiko paėmimas iš tėvų padeda apsaugoti vaiką nuo neigiamų padarinių.

Žiūrėti vaizdo įrašą:

LAUKIAME JŪSŲ

LAUKIAME JŪSŲ

Luxlex advokatų jungtinė veikla, vadovaujantis partneris Luxlex MB
Įmonės kodas: 305950073
Pvm mokėtojo kodas: LT100015904514
El. paštas: info@luxlex.lt
Adresas: M. K. Čiurlionio g. 82A, Vilnius

Susisiekite

UŽDUOKITE KLAUSIMĄ

Lokacija

Mūsų vieta

Darbo laikas

Mūsų darbo laikas

I-V: nuo 9 val. iki 19 val.
VI: Nedirbame
VII: Nedirbame